Mimořádné opatření - nařízení Ministerstva zdravotnictví - vyvěšeno 10.3.2020

Vzhledem k níže uvedenému opatření dochází od 11.3.2020 do odvolání k uzavření našeho zařízení DDM a ŠD Horní Slavkov. Týká se školní družiny i veškerého zájmového vzdělávání při DDM. Sledujte naše FB a webové stránky na kterých budeme informovat o znovuotevření. 

 

Seznam ZK s výpočtem školného pro šk.rok 2019/2020 - vyvěšeno 8.10.2019

 

 

Zapojení naší organizace do Šablon II. - Výzva 063

 

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ORGANIZACI

Vznik organizace DDM a ŠD Horní Slavkov :  1.7.2010

Zřizovatel: Město Horní Slavkov

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 862 722 349 /0800

Základní právní normou  předškolního, základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání je Školský zákon číslo 561/2004 Sb.

Podmínky zájmového vzdělávání jsou konkrétně popsány v části osmé

Zájmové  vzdělávání  definuje  § 111 Školského zákona.

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov

Podstatnou roli v oblasti vzdělávání mají i další právní předpisy, kterými jsou například vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Aktuality, novinky

01.04.2020 09:03
  Vzhledem k nastalé situaci využíváme výpočetní techniky, vašich rukou a vlastních nápadů k získání krásné velikonoční výzdoby. Vzhledem k tomu, že se nemůžeme scházet napadlo nás oslovit vás, abyste nám zaslali na e-maily: ddmhslavkov.ddm@volny.cz, ddmhslavkov.sd@volny.cz, přes whatsapp na...

Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov,příspěvková organizace

Poštovní 662, 357 31 Horní Slavkov

tel.: 352 688 435    ddmhslavkov@volny.cz    IČO: 750 05 441

PO je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 255

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov