Důležité upozornění!!!!

Vstup do budovy je povolen pouze v rouškách!!! 

 

Obnovená "novinka" v našem Domečku

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021

 

Otevíráme bránu DDM

18.5. Otevíráme bránu DDM
Z důvodu doporučení MŠMT budou všechny aktivity v DDM a ŠD Horní Slavkov organizovány venku. Nejsme schopni ve vnitřních prostorách dodržet nařízená přísná hygienická opatření. Z toho důvodu budou v provozu jen ty kroužky, které mohou probíhat venku.
Rozhodli jsme se však pro vás připravit náhradní aktivity
a zrealizovat projekt svépomocné revitalizace zahrady, který se jmenuje ZAhraDA dětí. Na první pohled je vidět, že naše zahrada je na tom špatně, a proto jsme se rozhodli svými vlastními silami s tím něco udělat. Vy nám s tím můžete pomoct a zkrášlit si prostředí své družiny a domu dětí. Jak? Přineste kytičku ze své zahrádky a můžete si ji sami zasadit. Uvítáme jakékoliv dary v podobě rostlin od dětí i rodičů. Můžete přijít kdykoliv během hodin provozu (10-14) od 18.5. Děti, přijďte i s rodiči a se svojí kytičkou, kterou si zasadíte a pak budete moct při pravidelných návštěvách pozorovat, jak roste s vámi. Stačí se jen domluvit po emailu a podepsat povinné prohlášení. Rostliny by měly být trvalky, aby v zahradě vydržely mnoho let. Nesmí být jedovaté! Postupně budeme přidávat aktuální informace o plánovaných aktivitách.
 

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM

 
  • Před první návštěvou volnočasové aktivity zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, formulář přílohou, které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov nebude umožněn vstup.  Vstup do budovy bude povolen pouze do provozních prostor (chodby k WC). Při dodržování stanovených hygienických pokynů. (odstup 2 metry, rouška, dezinfekce rukou)
  • Volnočasové aktivity budou probíhat ve venkovních prostorách, ve společných prostorách (WC, chodby) budou účastníci povinni nosit roušku. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku. 
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech". Před každou volnočasovou aktivitou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

Přílohy ke stažení na stránkách MŠMT: Střediska volného času

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

 

Seznam ZK s výpočtem školného pro šk.rok 2019/2020 - vyvěšeno 8.10.2019

 

 

Zapojení naší organizace do Šablon II. - Výzva 063

 

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ORGANIZACI

Vznik organizace DDM a ŠD Horní Slavkov :  1.7.2010

Zřizovatel: Město Horní Slavkov

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 862 722 349 /0800

Základní právní normou  předškolního, základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání je Školský zákon číslo 561/2004 Sb.

Podmínky zájmového vzdělávání jsou konkrétně popsány v části osmé

Zájmové  vzdělávání  definuje  § 111 Školského zákona.

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov

Podstatnou roli v oblasti vzdělávání mají i další právní předpisy, kterými jsou například vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Aktuality, novinky

27.04.2020 11:08
A protože se Velikonoční výzdoba tak krásně povedla, vymysleli jsme si pro Vás další výzvu - a to čarodějnickou :-) Těšíme se :-)
01.04.2020 09:03
  Vzhledem k nastalé situaci využíváme výpočetní techniky, vašich rukou a vlastních nápadů k získání krásné velikonoční výzdoby. Vzhledem k tomu, že se nemůžeme scházet napadlo nás oslovit vás, abyste nám zaslali na e-maily: ddmhslavkov.ddm@volny.cz, ddmhslavkov.sd@volny.cz, přes whatsapp na...

Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov,příspěvková organizace

Poštovní 662, 357 31 Horní Slavkov

tel.: 352 688 435    ddmhslavkov@volny.cz    IČO: 750 05 441

PO je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 255

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov