Ostatní

VYZKOUŠÍME VŠECHNO

„Uvaříme, vyrobíme, zapinkáme…“

Kdy: Každý pátek 14:00 - 16:00

Kde: Prostory DDM a ŠD

Popis: V kuchyňce si něco uvaříme, v klubovně stolního tenisu si „zapinkáme“, klubovna výtvarny a keramiky nám umožní vytvořit krásná výtvarná díla a umělecké výrobky, ve cvičebně protáhneme těla v době, kdy nám to počasí neumožní venku, budeme se snažit také něco pěstovat a ….

Cíl a přínos kroužku: Činnost ZK bude zaměřena na všeobecný rozvoj dětí a sice zábavnou formou budeme rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence především k řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní.

Potřeby: Vhodné pracovní oblečení a obuv, přezůvky